Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Schválené projekty - Výzva 2020

Publikováno: 12. 10. 2020

Erasmus+ školní vzdělávání, Klíčová akce 2 - Projekty spolupráce, Výzva 2020

Seznam schválených projektů naleznete zde.