Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Seminář pro schválené žadatele KA2 partnerství neškolních institucí (KA201)

Dům zahraniční spolupráce si dovoluje pozvat všechny úspěšné žadatele na seminář k vedení projektu v rámci Klíčové akce 2 – strategická partnerství neškolních institucí (KA201), kterým byl schválen grant ve výběrovém kole 2017.
Seminář je vhodnou příležitostí k získání informací o vedení projektu, seznámení se s grantovou smlouvou, finančními pravidly a požadavky na průběžnou/závěrečnou zprávu.

Seminář proběhne v úterý 5. 9. 2017 od 13:00 (předpokládaný konec bude cca v 17:00) v budově DZS. Náklady na realizaci semináře a občerstvení ponese Dům zahraniční spolupráce, náklady na cestovné si hradí účastníci (lze účtovat k tíži projektu, pokud již začalo projektové období).

V případě účasti více osob z jedné organizace je nutné každého účastníka registrovat zvlášť!

Registrace se uzavře v neděli 27. 8. 2017.

V případě jakýchkoli problémů s registrací se prosím obraťte na Lucii Münchovou (lucie.munchova@dzs.cz).

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 

Začátek akce: 5. 9. 2017 13:00

Konec akce: 5. 9. 2017 17:00

Kapacita: 20

Zpět na detail aktivity