Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Termín pro podávání žádostí - Výzva 2019

Termín pro podávání žádostí ve Výzvě 2019 byl z důvodu technických problémů prodloužen do 26. 3. 2019 (12:00 hodin).

Termín: 26. 3. 2019 12:00

Zpět na detail aktivity