Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Termín pro podávání žádostí - Výzva 2020

Termín pro podávání žádostí KA201 (Strategická partnerství) a KA229 (Partnerství škol) ve Výzvě 2020 je 23. 4. 2020.

Termín: 23. 4. 2020 12:00

Zpět na detail aktivity