Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Mimořádná výzva 2020

Publikováno: 11. 2. 2021

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství v Mimořádné výzvě 2020 naleznete níže.

Projekty jsou rozdělené dle typu podaného projektu – tedy Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání (KA226) a Partnerství pro kreativitu (KA227)

Finální podmínkou pro schválení projektu je úspěšná validace všech partnerských institucí uvedených v žádosti o grant.

V následujících několika týdnech budou všichni žadatelé o výsledku schvalování informováni doporučeným dopisem, odeslaným na adresu statutárního zástupce organizace. V tomto dopise bude mimo jiné uvedeno:
- slovní hodnocení projektu
- v případě schválených žádostí: celková výše přiděleného grantu (nemusí odpovídat celkové výši požadovaného grantu)
- v případě neschválených žádostí: konkrétní důvod zamítnutí.

Všechny schválené organizace obdrží do konce února informace o dalším postupu pro uzavření grantové dohody s Domem zahraniční spolupráce.

Projekty jsou řazeny dle rozhodnutí a čísla projektu, v případě náhradníků se nejedná o jejich konkrétní pořadí. Pořadí projektů na pozici náhradníka naleznete ZDE. Projekty schválené na pozici náhradníka mohou být, v případě přidělení dodatečných finančních prostředků, schváleny do 26. 2. 2021.


Ke stažení

2020_KA2-mimoradna_vysledky_web.pdf PDF 07.02.2021 59821 B