Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2018

Publikováno: 14. 8. 2018

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství ve Výzvě 2018 naleznete níže.

Projekty jsou rozdělené dle typu podaného projektu - tedy Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací, Strategická partnerství za účelem výměny zkušeností a dobré praxe a Partnerství škol.

Upozorňujeme, že níže zveřejněné výsledky se týkají pouze žádostí podaných v České republice. České školy, které se zapojily do projektu jako partneři v některé z ostatních zemí EU, se musí obrátit na svoji koordinátorskou školu.

V případě Strategických partnerství různých i neškolních institucí je finální podmínkou pro schválení projektu úspěšná validace všech partnerských institucí uvedených v žádosti o grant.

V následujících několika týdnech budou všichni žadatelé o výsledku schvalování informováni doporučeným dopisem, odeslaným na adresu statutárního zástupce organizace. V tomto dopise bude mimo jiné uvedeno:
- slovní hodnocení projektu
- v případě schválených žádostí: celková výše přiděleného grantu (nemusí odpovídat celkové výši požadovaného grantu)
- v případě neschválených žádostí: konkrétní důvod zamítnutí.

Všechny schválené organizace obdrží do konce srpna informace o seminářích pro schválené žadatele a o dalším postupu pro uzavření grantové dohody Domem zahraniční spolupráce.


Ke stažení

2018_KA2_finalni_vysledky.pdf PDF 14.08.2018 50267 B
2018_KA2_poradi_nahradniku.pdf PDF 14.08.2018 40592 B