Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2019

Publikováno: 24. 7. 2019

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství ve Výzvě 2019 naleznete níže.

Projekty jsou rozdělené dle typu podaného projektu - tedy Strategická parterství různých institucí s tématem školního vzdělávání (KA201) a Partnerství škol (KA229).

Upozorňujeme, že níže zveřejněné výsledky se týkají pouze žádostí podaných v České republice. České školy, které se zapojily do projektu jako partneři v některé z ostatních zemí EU, se musí obrátit na svoji koordinátorskou školu.

V případě Strategických partnerství různých i neškolních institucí je finální podmínkou pro schválení projektu úspěšná validace všech partnerských institucí uvedených v žádosti o grant.

V následujících několika týdnech budou všichni žadatelé o výsledku schvalování informováni doporučeným dopisem, odeslaným na adresu statutárního zástupce organizace. V tomto dopise bude mimo jiné uvedeno:
- slovní hodnocení projektu
- v případě schválených žádostí: celková výše přiděleného grantu (nemusí odpovídat celkové výši požadovaného grantu)
- v případě neschválených žádostí: konkrétní důvod zamítnutí.

Všechny schválené organizace obdrží do konce srpna informace o seminářích pro schválené žadatele a o dalším postupu pro uzavření grantové dohody Domem zahraniční spolupráce.

Projekty schválené na pozici náhradníka mohou být, v případě přidělení dodatečných finančních prostředků, schváleny do 31. 12. 2019. Projekty budou schvalovány dle pořadí zveřejněného níže.


Ke stažení

2019_KA2_finalni_vysledky.pdf PDF 24.07.2019 49010 B
2019_KA229_poradi_nahradniku.pdf PDF 29.07.2019 40654 B