Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2020

Publikováno: 19. 8. 2020

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství ve Výzvě 2020 naleznete níže.

Projekty jsou rozdělené dle typu podaného projektu - tedy Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání (KA201) a Partnerství škol (KA229).

Upozorňujeme, že níže zveřejněné výsledky se týkají pouze žádostí podaných v České republice. České školy, které se zapojily do projektu jako partneři v některé z ostatních zemí EU, se musí obrátit na svoji koordinátorskou školu.

V případě Strategických partnerství různých i neškolních institucí je finální podmínkou pro schválení projektu úspěšná validace všech partnerských institucí uvedených v žádosti o grant.

V následujících několika týdnech budou všichni žadatelé o výsledku schvalování informováni doporučeným dopisem, odeslaným na adresu statutárního zástupce organizace. V tomto dopise bude mimo jiné uvedeno:
- slovní hodnocení projektu
- v případě schválených žádostí: celková výše přiděleného grantu (nemusí odpovídat celkové výši požadovaného grantu)
- v případě neschválených žádostí: konkrétní důvod zamítnutí.

Všechny schválené organizace obdrží do konce srpna informace o seminářích pro schválené žadatele a o dalším postupu pro uzavření grantové dohody s Domem zahraniční spolupráce.

Projekty jsou v prvním souboru řazeny dle rozhodnutí a čísla projektu, v případě náhradníků se nejedná o jejich konkrétní pořadí. Pořadí projektů na pozici náhradníka naleznete ve druhém souboru. Projekty schválené na pozici náhradníka mohou být, v případě přidělení dodatečných finančních prostředků, schváleny do 31. 12. 2020. 


Ke stažení

2020_KA2_vysledky_web.pdf PDF 19.08.2020 61856 B
2020_KA2_poradi_nahradniku.pdf PDF 13.09.2020 53945 B