Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

 

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
16. 3. 2021 Vzory grantových dohod_Výzva 2020_vč. COVID virtuálních akcí_EN file Obecné vzory grantových dohod pro projekty KA2 v anglickém jazyce.
14. 3. 2021 KA226_Prezentace z webináře pro nově schválené projekty file Prezentace z informačního webináře Erasmus+ Strategická partnerství ve VŠ vzdělávání v mimořádné výzvě 2020 (KA226) konaného ve dnech 10. – 11. 3. 2021.
14. 3. 2021 Vzory formulářů pro projekty Erasmus+ KA2 Strategická partnerství ve VŠ sektoru file Aktuální vzorové formuláře pro běžící projekty Strategického partnerství Erasmus+.
14. 3. 2021 Finanční pravidla KA2 pdf Finanční pravidla projektů Erasmus+, Klíčové akce 2 Strategická partnerství, relevantní pro Výzvu 2020, 2019 a 2018
6. 10. 2020 2020 Prezentace ze semináře pro nově schválené projekty file Prezentace z informačního semináře Erasmus+ KA2 Strategická partnerství ve VŠ vzdělávání ve výzvě 2020 konaného 1. října 2020 v Olomouci.
23. 9. 2020 Mimořádná podzimní výzva 2020 – Prezentace z webináře Erasmus+ pdf Prezentace z online semináře konaného 24.9.2020 k mimořádné podzimní výzvě KA226 Erasmus+ Strategická partnerství ve VŠ vzdělávání.
3. 9. 2020 2020 Příloha IV Grantové dohody – Platné sazby pdf Výzva 2020 – Příloha IV Grantové dohody – Platné sazby – Strategická partnerství ve VŠ sektoru (KA203, KA226)
3. 9. 2020 2020 Příloha III Grantové dohody – Finanční a smluvní pravidla pdf Výzva 2020 – Příloha III Grantové dohody – Finanční a smluvní pravidla – Strategická partnerství ve VŠ sektoru (KA203, KA226)
3. 9. 2020 2020 Příloha I Grantové dohody – Všeobecné podmínky pdf Výzva 2020 – Příloha I Grantové dohody – Všeobecné podmínky – Strategická partnerství ve VŠ sektoru (KA203, KA226)
17. 7. 2020 Rozhodovací strom v situaci vyšší moci způsobené pandemií COVID-19 pdf Popis řešení uznávání nákladů v případech vyšší moci a při realizaci virtuálních aktivit souvisejících s pandemií COVID 19 v projektech Erasmus+ KA2 Strategická partnerství