Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

 

Informační seminář Erasmus+ KA2 vysokoškolský sektor - Výzva 2019

Dne 16. 1. 2019 pořádá Dům zahraniční spolupráce informační seminář pro žadatele o projekty Strategického partnerství Erasmus+ KA2 v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Seminář je určen pro instituce působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání včetně podniků, výzkumných ústavů a dalších organizací. Vysoké školy, které plánují zapojení do těchto projektů, musí být držiteli Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE).

 

Cílem semináře je

• informovat instituce o možnostech zapojení do projektů strategického partnerství ve vysokoškolském vzdělávání

• upozornit na dokumenty vztahující se k výzvě 2019, seznámení se s žádostí o grant a postupem jejího předložení

• diskutovat s řešiteli běžících projektů příklady dobré praxe

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

Místo konání:

Krajský úřad Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Místnost 1096, 1. patro

 

Začátek akce: 16. 1. 2019 09:30

Konec akce: 16. 1. 2019 16:00

Kapacita: 60

Ke stažení

Program - 16. 1. 2019_Zborovská.pdf PDF 04.01.2019 190279 B

Zpět na detail aktivity