Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Rozhodovací strom - Popis řešení případů vyšší moci souvisejících pandemií COVID 19 v projektech KA2 Strategická partnerství

Publikováno: 28. 4. 2020

Popis řešení finančního uznání nákladů v případech vyšší moci souvisejících s pandemií COVID19 v projektech Erasmus+ KA2 Strategická partnerství najdete v sekci Dokumenty a formuláře. Dokument řeší především ralizaci virtuálních aktivit v projektech KA2 Strategická parntnerství. Každý případ vyšší moc je třeba individuálně řešit s národní agenturou (DZS).