Projekty spolupráce / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Strategické partnerství (KA2) nabízí příležitost organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.

 

Termín pro předkládání žádostí KA2

Strategická partnerství ve vysokoškolském vzdělávání

Žádosti se předkládají on line nejpozději do 12:00 hodin (poledne). 

Termín: 26. 3. 2019 12:00

Zpět na detail aktivity