Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Dokumenty 2014

Datum Název Typ Popis
5. 1. 2020 Prezentace pro žadatele (Výzva 2020) pdf V prezentaci naleznete informace k finančním pravidlům projektů mobility osob (KA1) a projektů strategických partnerství (KA2).
5. 1. 2020 Prezentace pro žadatele (Výzva 2020) pdf V prezentaci naleznete kritéria pro předložení žádostí KA1 a KA2 a informace k webovým formulářům žádostí.
5. 1. 2020 Prezentace pro žadatele (Výzva 2020) pdf V prezentaci naleznete souhrnné informace o klíčových aktivitách KA1 (projekty mobility osob) a KA2 (projekty strategických partnerství), o registračním portálu a o platformě EPALE.
30. 11. 2018 Prezentace pro žadatele Výzva 2019 – Finanční pravidla pdf V prezentaci naleznete Finanční pravidla pro Mobilitní projekty a Projekty strategických partnerství. 
30. 11. 2018 Prezentace pro žadatele Výzva 2019 pdf V prezentaci naleznete postup pro předložení žádosti, kritéria hodnocení a webové formuláře žádostí.
30. 11. 2018 Prezentace pro žadatele Výzva 2019 pdf V prezentaci naleznete informace o Erasmu+, Klíčových akcích, EPALE a Účastnickém portálu
7. 9. 2016 2016 Příloha IV grantové smlouvy pdf Platné sazby pro příspěvky na jednotkové náklady
7. 9. 2016 2016 Příloha III grantové smlouvy – Finanční a smluvní pravidla pdf Draft českého překladu – Příloha III Finanční a smluvní pravidla pro rok 2016
30. 3. 2016 Všeobecné podmínky (část II grantové smlouvy) pdf Část II grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů strategických partnerství ve Výzvě 2015.
22. 12. 2015 Prezentace EPALE pdf Elektronická platforma pro vzdělavatele dospělých EPALE