Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Dokumenty 2014

Datum Název Typ Popis
19. 2. 2015 Vzor mandátní smlouvy file Mandátní smlouvy je potřeba uzavřít s každým z partnerů v projektu spolupráce. Naskenované smlouvy je potřeba nahrát jako povinnou přílohu k žádosti.