Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Extra výzva pro projekty strategických partnerství zaměřených na kreativitu

Publikováno: 1. 9. 2020

Extra výzva pro projekty strategických partnerství v oblasti kreativity ještě v roce 2020!

Evropská komise se jako odpověď na situaci kolem pandemie COVID-19  rozhodla do programu Výzvy 2020 zařadit extra výzvu pro strategická partnerství. Jedná se o Partnerství pro kreativitu v oblasti vzdělávání dospělých.

 

Cíle:

• Zapojit organizace z oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru
• Stimulovat evropské povědomí a posilovat současné a budoucí generace k tomu, aby se staly úspěšnými inovátory
• Posílit dovednosti a schopnosti podporující tvořivost, podporovat tvůrčí potenciál vzdělavatelů dospělých a přispět tak k obnově kulturních a tvůrčích odvětví