Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

FAQ

Co dělat, když se žádost nechce otevřít?

Zobrazit odpověď

Co je číslo PIC a kde ho mohu získat?

Zobrazit odpověď

Jak předejít technickým problémům při odesílání žádostí?

Zobrazit odpověď

Jakou verzi Adobe reader je potřeba mít nainstalovanou k vyplnění žádosti?

Zobrazit odpověď

Jaký je minimální počet partnerských organizací zapojených do projektu?

Zobrazit odpověď

Jaký je rozdíl mezi programovou a partnerskou zemí?

Zobrazit odpověď

Je nutné se před podáním žádosti někde registrovat?

Zobrazit odpověď

Jsme nově založená organizace, můžeme žádat o grant?

Zobrazit odpověď

Kde najdu cíle a priority programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 2 Strategická partnerství?

Zobrazit odpověď

Kde najdu žádost o grant a jak ji vyplním?

Zobrazit odpověď