Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

FAQ

Kdo předkládá žádost o grant?

Zobrazit odpověď

Lze se proti rozhodnutí o výběrovém řízení odvolat? 

Zobrazit odpověď

Mohou být do mzdových nákladů na zásadní výstupy zahrnuty také faktury?

Zobrazit odpověď

Může být zapojeno více organizací z jedné země do jednoho projektu? 

Zobrazit odpověď

Může jedna organizace podat více žádostí v rámci jedné výzvy?

Zobrazit odpověď

Můžeme do projektu zapojit organizaci z partnerské (nikoliv programové) země?

Zobrazit odpověď

Slyšela jsem, že se má žádost o grant vyplňovat v jazyce partnerství. To je nějaký stanovený jazyk? Třeba angličtina?

Zobrazit odpověď

Za jakých podmínek je možné realizovat vzdělávací aktivity účastníků projektu?

Zobrazit odpověď