Jaký je minimální počet partnerských organizací zapojených do projektu?

30. 11. 2019

Jaký je minimální počet partnerských organizací zapojených do projektu?

Projektu se musí účastnit minimálně tři partneři (organizace) ze tří různých programových zemí. Výjimkou jsou strategická partnerství v rámci školního sektoru - strategických partnerství pouze mezi školami se musí účastnit minimálně 2 školy ze dvou různých zemí a také strategická partnerství zaměřená na spolupráci regionů mohou zahrnovat partnery pouze ze dvou zemí.