Jaký je rozdíl mezi programovou a partnerskou zemí?

30. 11. 2021

Jaký je rozdíl mezi programovou a partnerskou zemí?

Programové země jsou země plnohodnotně zapojené do programu Erasmus+, (28 členských zemí EU, země EHP – Island, Lichtenštejnsko a Norsko, dále Turecko a bývalá jugoslávská republika Makedonie). Seznam zemí naleznete v Příručce k programu, část A.

Partnerské země jsou ostatní země světa. Pro jejich zapojení musí být splněny konkrétní podmínky uvedené v Příručce k programu, část B – KA2 Strategická partnerství. Organizace z partnerských zemí nemohou být žadateli o grant, mohou být v projektu partnery.