Kde najdu cíle a priority programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 2 Strategická partnerství?

30. 11. 2019

Kde najdu cíle a priority programu Erasmus+ pro Klíčovou akci 2 Strategická partnerství?

Cíle i priority jsou uvedeny v Příručce k programu ERASMUS+ (Erasmus+ Programme Guide).