Kdo předkládá žádost o grant?

30. 11. 2020

Kdo předkládá žádost o grant?

Žádost o grant za celé partnerství předkládá prostřednictvím on-line formuláře pouze organizace koordinátora projektu národní agentuře ve své zemi. Rozdělení částky grantu je pak na vzájemné dohodě. Za vyúčtování grantu zodpovídá vždy žadatel.