Mohou být do mzdových nákladů na zásadní výstupy zahrnuty také faktury?

30. 11. 2020

Mohou být do mzdových nákladů na zásadní výstupy zahrnuty také faktury?

Ne, faktury jsou vázány na poskytnutí služby. Tyto náklady musí být financovány z položky mimořádných nákladů. Mzdové náklady mohou být vyplaceny pouze na základě pracovní smlouvy, případně dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).