Může být zapojeno více organizací z jedné země do jednoho projektu?

30. 11. 2020

Může být zapojeno více organizací z jedné země do jednoho projektu?

V rámci partnerství KA2 může být zapojeno více organizací z jedné země, nicméně jejich účast musí být velmi dobře zdůvodněna. Každá organizace musí vnést svůj unikátní přínos, tzn. musí do projektu přinášet něco, co jiná zapojená organizace nemá.