Může jedna organizace podat více žádostí v rámci jedné výzvy?

30. 11. 2020

Může jedna organizace podat více žádostí v rámci jedné výzvy?

Ano, v klíčové akci 2 (strategická partnerství) může jedna organizace předložit i více žádostí. Musí se však jednat o rozdílné projekty s jiným zaměřením a v odlišném složení partnerských organizací. Zároveň může být organizace zapojena v dalších projektech jako partner.