Slyšela jsem, že se má žádost o grant vyplňovat v jazyce partnerství. To je nějaký stanovený jazyk? Třeba angličtina?

30. 11. 2020

Slyšela jsem, že se má žádost o grant vyplňovat v jazyce partnerství. To je nějaký stanovený jazyk? Třeba angličtina?

Jazykem partnerství se myslí jazyk, kterým se mohou dorozumívat všichni partneři. Žádný není předem stanovený.