Za jakých podmínek je možné realizovat vzdělávací aktivity účastníků projektu?

30. 11. 2019

Za jakých podmínek je možné realizovat vzdělávací aktivity účastníků projektu?

Zařazení vzdělávacích mobilit musí být zdůvodněno v žádosti, musí být nezbytné k dosažení cílů projektu.