Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Informační webinář pro organizace schválených projektů partnerství (výzva 2020)

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační webinář pro realizátory schválených projektů strategických partnerství z Výzvy 2020.

Obsahem webináře budou zejména výsledky výběrového kola, práva a povinnosti vyplývající z grantové smlouvy, finanční pravidla projektu, monitoring, IT nástroje, které budou organizace v rámci projektu používat, a představení elektronické platformy EPALE pro vzdělavatele dospělých. Zároveň Vám stručně představíme možnosti navazujícího programu po roce 2020. Část webináře bude věnována i Vašim dotazům. Předběžný program naleznete ZDE.

Na webinář se, prosíme, zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře níže. Přihlášeným účastníkům zašleme před konáním webináře link, přes který se bude možné na webinář přihlásit. 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Začátek akce: 16. 9. 2020 09:30

Konec akce: 16. 9. 2020 11:30

Zpět na detail aktivity