Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Monitorovací seminář pro realizátory projektů (výzva 2017 a 2018)

Dům zahraniční spolupráce pořádá monitorovací seminář pro organizace realizující Projekty strategických partnerství (scvhálených ve Výzvě 2017 a 2018) v rámci porgramu Erasmus+.

Obsahem semináře bude společné setkání realizátorů projektů a sdílení zkušeností z dosavadního průběhu projektů, vypracování průběžné zprávy, nástroj Mobility tool  a finanční řízení projektu. Dostatečný prostor bude vyhrazen i na dotazy a osobní konzultace. 

Předběžný program semináře naleznete ZDE.

Nezapomeňte se, prosíme, na seminář registrovat prostřednictvím registračního formuláře níže. 

Semináře se mohou zúčastnit vždy maximálně dvě osoby z organizace koordinující daný projekt. Náklady spojené s cestou na seminář lze uhradit z finančních prostředků projektu (konkrétně z položky Náklady na projektové řízení a organizaci).

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

 

 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

zasedací místnost Vltavín (2. patro)

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Začátek akce: 5. 9. 2019 10:00

Konec akce: 5. 9. 2019 14:30

Zpět na detail aktivity