Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Platforma EPALE

Platforma EPALE - ePlatform for Adult Learning in Europe je nová virtuální komunita pro odborníky v oblasti vzdělávání dospělých.

Jejím cílem je zlepšit kvalitu nabízeného vzdělávání dospělé populaci v rámci celé Evropy a vytvořit tak silný celoevropský sektor vzdělávání dospělých.  Dalším záměrem je umožnit dospělým pedagogickým pracovníkům šířit prostřednictvím platformy informace z tohoto sektoru a oslovit všechny dospělé zájemce o vzdělávání.

Platforma je určena především pro učitele a vzdělavatele dospělých, pro výzkumníky, akademické pracovníky, politické činitele v oblasti vzdělávání dospělých a pro všechny, kteří jsou činní v této oblasti. Rovněž ji mohou využít realizátoři projektů v rámci programu Erasmus+ v oblasti vzdělávání dospělých a novináři.

Zapojte se do této nově vzniklé unikátní komunity a využívejte plně nástrojů a možností, které tato platforma nabízí ZDE.

Platforma je vícejazyčná. Některé oblasti jsou přeloženy do 24 evropských jazyků, všechny oblasti jsou pak k dispozici v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a polštině.

Platforma slouží k:

  • sdílení výukových materiálů
  • získávání informací o akcích v rámci celé Evropy (např. konference, kurzy, semináře)
  • hledání partnerských organizací
  • navázání spolupráce na národní i mezinárodní úrovni
  • aktivnímu zapojení do diskuzí a blogů
  • získávání nejnovějších aktualit z oblasti vzdělávání dospělých
  • a k mnohému dalšímu

Pro aktivní zapojení se do databáze je lepší se zdarma registrovat, aby bylo možné plně využívat všech možností, které databáze nabízí. (Povinnost to však není.)

Platforma EPALE je z velké části financována Evropskou komisí jako součást vzdělávací strategie pro oblast vzdělávání dospělých. Ze strany zapojených států je nutné částečné spolufinancování, které v České republice zajistilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V zapojených zemích jsou tzv. národní střediska pověřená administrací a propagací platformy EPALE, v ČR je národním střediskem Dům zahraniční spolupráce.

Podrobné informace o EPALE, novinky a chystané akce naleznete ZDE.