Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Výsledky výběrového řízení

Dodatečná Výzva 2020

Uzávěrka k 29. 10. 2020

Výsledky výběrového řízení KA227 projektů pro kulturu a kreativitu zaměřených na rozvoj inovací

Výsledky výběrového řízení KA227 projektů pro kulturu a kreativitu zaměřených na výměnu praxe

Seznam schválených projektů: Projekty strategických partnerství KA227 pro kulturu a kreativitu v sektoru vzdělávání dospělých

 

Výzva 2020

Uzávěrka k 23. 4. 2020

Výsledky výběrového řízení KA2 projektů zaměřených na rozvoj inovací

Výsledky výběrového řízení KA2 projektů zaměřených na výměnu praxe

Seznam schválených projektů: Projekty strategických partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

 

 

Výzva 2019

Uzávěrka k 26. 3. 2019

Výsledky výběrového řízení KA2 projektů zaměřených na rozvoj inovací

Výsledky výběrového řízení KA2 projektů zaměřených na výměnu praxe

Seznam schválených projektů: Projekty strategických partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

 

Výzva 2018

Uzávěrka k 21. 3. 2018

Výsledky výběrového řízení KA2 projektů zaměřených na rozvoj inovací

Výsledky výběrového řízení KA2 projektů zaměřených na výměnu praxe

Seznam schválených projektů: Projekty strategických partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

 

Výzva 2017  

Uzávěrka k 29. 3. 2017

Seznam schválených projektů: Projekty strategických partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

 

Výzva 2016

Uzávěrka k 31. 3. 2016

Seznam schválených projektů: Projekty strategických partnerství v sektoru vzdělávání dospělých