Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Základní informace

ecvet_chcete.gif

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu - ECVET - má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility. Slouží k podpoře vnitrostátní i mezinárodní mobility, podpoře spolupráce škol a podniků u nás i v zahraničí a k podpoře celoživotního učení.

Aktivity v oblasti ECVET

Aktivity zaměřené na implementaci ECVET jsou podporovány v programu Erasmus+ a jsou začleněny do činností Domu zahraniční spolupráce podporující odborné vzdělávání a přípravu.

Za propagaci a poradenství v oblasti využívání systému ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET.

počítadlo.abz.cz

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny