Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

ROK 2020:

PRAKTICKÝ WORKSHOP ECVET - Beroun

Ve dnech 9. - 10. října 2020 se v Berouně v Hotelu Litava konal dvoudenní praktický workshop ECVET. 

Během workshopu získali účastníci informace o vývoji dlouhodobých mobilit v ČR a v některých vybraných zemích EU. Seznámili se také s výstupy dotazníkového šetření o dlouhodobých mobilitách, které realizoval mezi koordinátory projektů a účastníky stáží DZS v srpnu 2020. Lektoři seznámili účastníky také s výstupy dotazníkového šetření zaměřeného na vytváření a využívání výsledků učení, v plénu pak o výsledcích společně diskutovali. Lektoři stručně představili revidované Doporučení o klíčových kompetencích. Účastníci si pak vyzkoušeli na jednotlivé kompetence nahlédnout optikou ECVET a vymýšleli, jak zapracovat klíčové kompetence do projektu KA1 a jak je možné je využít již ve fázi přípravy projektu a jak je zapracovat do jednotky výsledků učení  a hodnoticího záznamu.  Představeny byly rovněž novinky týkající se ECVET, a to zejména s ohledem na Doporučení rady EU o odborném vzdělávání, které nahradilo Doporučení o ECVET z roku 2009.

Ke stažení:

Prezentace Kvalitní dlouhodobé stáže v zahraničí

Prezentace Hlavní výsledky šetření o dlouhodobých mobilitách

Prezentace JVU ErasmusPro

Prezentace Novinky v oblasti vývoje odborného vzdělávání v EU

 

On-line monitorovací setkání příjemců grantů

Dne 15. dubna 2020 se ECVET experti zúčastnili on-line monitorovacího setkání příjemců grantů Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava, KA1. Experti jednak prezentovali nálěžitosti ECVET v závěrečné zprávě a výsledky dotazníkového šetření k vytváření jednotek výsledků učení a principům ECVET Erasmus+ KA1 Výzva 2018, ale také odpovídali na konkrétní dotazy týkající se problematiky ECVET. 

Záznam z monitorovacího setkání můžete zhlédnout ZDE.

Zodpovězené dotazy k ECVET naleznete ZDE.

 

ROK 2019:

PRAKTICKÝ WORKSHOP ECVET - BRNO

Ve dnech 23. - 24. října 2019 se v Brně, v Hotelu Slavia, konal dvoudenní praktický workshop ECVET. Obsahově se jednalo o stejnou akci, jaká již proběhla v červnu v Kolíně. Brněnský workshop byl tentokrát určen především pro organizace z Moravy. Na programu workshopu bylo definování a využívání výsledků učení a jejich vytváření pro zahraniční mobility, dále praktická tvorba výsledků učení a jejich hodnocení prostřednictvím vzájemného učení a diskuze. Účastníci hodnotí workshop jako velmi přínosný a ocenili především možnost výměny zkušeností s ostatními účastníky semináře.

Ke stažení:

Program workshopu foto Brno 24.10.2019.jpg
Úvodní prezentace
Prezentace_Novinky
Prezentace_Jak na výsledky učení
Prezentace NUV - Výsledky učení

PRAKTICKÝ WORKSHOP ECVET - KOLÍN

Dvoudenní praktický workshop ECVET se konal ve dnech 4. - 5. června 2019 v Hotelu Theresia v Kolíně. Prakticky zaměřený workshop byl koncipován zejména jako výměna zkušeností za účasti týmu expertů ECVET při DZS, pracovníků DZS a dalších odborníků z NÚV. Hlavním cílem bylo seznámit účastníky s tím, co jsou výsledky učení, jak se definují a formulují pro využití při mezinárodní mobilitě a výuce. Dalším cílem workshopu byl praktický nácvik tvorby výsledků učení v rámci systému ECVET, který je využíván zejména pro stáže plánované v projektech mobility programu Erasmus+. Účastníci se dozvěděli, jak dobře definované výsledky učení souvisí s kvalitou stáže ve fázi její přípravy i po návratu účastníků, ale také jakým způsobem lze pomocí výsledků učení podpořit individualizaci vzdělávacích cest a zvýšit zapojení a motivaci žáků. Účastníci sami hodnotili vybrané ukázky jednotek výsledků učení, diskutovali o nich ve skupinách a vytvářeli také vlastní příklady. 

Další praktický workshop je plánován na podzim 2019 na Moravě. 

Ke stažení:

Program workshopu IMG_20190605_093124.jpg  IMG_20190605_093518.jpg
Prezentace_Národní tým expertů ECVET
Prezentace_Novinky
Prezentace_Jak na výsledky učení

 

ROK 2018:

PRAKTICKÉ WORKSHOPY ECVET 

V roce 2018 uspořádal Dům zahraniční spolupráce dva Dvoudenní workshopy pro příjemce grantu z programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava. První workshop se konal ve dnech 20. - 21. června 2018 V Kralupech nad Vltavou a druhý ve dnech 24. - 25. října 2018 v Hodoníně. Cílem workshopů bylo poskytnout návrhy na řešení problémů vyskytujících se při využívání zásad systému ECVET v projektech mobility a umožnit účastníkům vyměnit si zkušenosti. Těžištěm workshopů byly diskuse ve skupinách, kterou řídili členové národního týmu expertů ECVET. K hlavním tématům diskuse patřilo praktické řešení problémů při vypracování jednotek výsledků učení, osobních záznamů a závěrečných zpráv o realizaci projektů.      

Ke stažení:

Program workshopu - Kralupy nad Vltavou 20181024_191322.jpg foto Hodonín.JPG
Program workshopu - Hodonín
Prezentace ECVET DZS
Prezentace ECVET NÚV
Prezentace ECVET Přínos praxí
Prezentace ECVET Závěrečná zpráva
Výstupy z Kralup
Výstupy z Hodonína

 

ECVET Fórum

Ve dnech 14. a 15. června 2018 uspořádala Evropská komise výroční setkání uživatelů ECVET s názvem ECVET Fórum, tentokrát v rámci bulharského předsednictví EU v Sofii. Zúčastnilo se ho asi 150 odborníků ze všech členských zemí EU. Tématem letošního ECVET Fóra bylo Využívání ECVET v dlouhodobých mobilitách jako reakce na loňské vyhlášení nové iniciativy EK Erasmus PRO podporující dlouhodobé mobility. Součástí Fóra byly prezentace v plénu a pět diskusních workshopů zaměřených na různé aspekty dlouhodobých mobilit.  Součástí Fóra byl také tzv. projektový inkubátor jako forma pro výměnu informací a zkušeností účastníků.

Výstupy ECVET Fórum

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/14-15-june-2018-annual-ecvet-forum-using-ecvet-long-duration-mobility-0

 

ECVET PEER LEARNING ACTIVITY IN HUNGARY

Každoročně pořádaný mezinárodní seminář zaměřený na výměnu informací a zkušeností zástupců národních týmů expertů ECVET z východních zemí EU se konal ve dnech 7. a 8. června 2018 v Budapešti za účasti odborníků z jedenácti zemí (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česko, Německo, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko). Tématem semináře bylo Posilování role pracovišť v přípravě a realizaci mezinárodní mobility a národních systémů učňovství. Prezentace a diskuse na semináři se zaměřovaly zejména na to, jak využít přístup založený na definování výsledků učení v projektech mezinárodní mobility a v duálních systémech odborné přípravy.  

Výstupy ECVET PEER LEARNING ACTIVITY IN HUNGARY

 

ECVET_TEAM_Logo_ecvet_texte.jpg