Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
13. 2. 2019 Analýza implementace ECVET v závěrečných zprávách projektů KA1 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava z výzev 2014 – 2017 pdf Analýza je určena pro odborníky a jako podklad pro další práci týmu expertů ECVET
2. 1. 2019 Prezentace pro žadatele – Výzva 2019 file ECVET pro žadatele ve Výzvě 2019
5. 9. 2018 ECVET pro příjemce grantů z Výzvy 2018 file Prezentace ECVET pro příjemce grantů z Výzvy 2018
10. 8. 2018 FAQ – ECVET pdf Často kladené otázky a odpovědi k využití ECVET
9. 8. 2018 Memorandum of Understanding pdf Návod k vyplnění Memorandum of Understanding
9. 8. 2018 Learning Agreement pdf Návod k vyplnění Learning Agreement
27. 12. 2017 Mid-Term Evaluation of the Use of ECVET within the Erasmus+ Programme pdf Anglický překlad publikace „Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+“
27. 12. 2017 Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ pdf Střednědobé hodnocení shrnuje dosažené výsledky implementace ECVET, identifikuje jejich pozitivní a negativní rysy a navrhnuje záměry v implementaci ECVET pro příští léta. 
4. 12. 2017 Šablona hodnoticího záznamu file Šablona hodnoticího záznamu (Personal Transcript)
4. 12. 2017 Šablona pro tvorbu JVU file Šablony pro tvorbu jednotky výsledků učení