Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
4. 1. 2021 Zpráva o výsledcích šetření – dlouhodobé mobility pdf Zpráva o výsledcích šetření – dlouhodobé mobility odborných škol v programu Erasmus+
12. 2. 2020 Výsledky dotazníkového šetření k vytváření jednotek výsledků učení a principům ECVET pdf Hlavním cílem šetření bylo získat detailní informace o vytváření a využívání jednotek výsledků učení (JVU) z pohledu realizátorů projektů mobilit v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava.
31. 1. 2020 Dlouhodobé mobility ErasmusPRO s principy ECVET pdf Publikace obsahuje příklady dlouhodobých stáží s využitím systému ECVET, realizovaných vybranými českými odbornými školami. 
13. 2. 2019 Analýza implementace ECVET v závěrečných zprávách projektů KA1 Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava z výzev 2014 – 2017 pdf Analýza je určena pro odborníky a jako podklad pro další práci týmu expertů ECVET
2. 1. 2019 Prezentace pro žadatele – Výzva 2019 file ECVET pro žadatele ve Výzvě 2019
5. 9. 2018 ECVET pro příjemce grantů z Výzvy 2018 file Prezentace ECVET pro příjemce grantů z Výzvy 2018
10. 8. 2018 FAQ – ECVET pdf Často kladené otázky a odpovědi k využití ECVET
9. 8. 2018 Memorandum of Understanding pdf Návod k vyplnění Memorandum of Understanding
9. 8. 2018 Learning Agreement pdf Návod k vyplnění Learning Agreement
27. 12. 2017 Mid-Term Evaluation of the Use of ECVET within the Erasmus+ Programme pdf Anglický překlad publikace „Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+“