Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
27. 12. 2017 Střednědobé hodnocení využívání ECVET v rámci programu Erasmus+ pdf Střednědobé hodnocení shrnuje dosažené výsledky implementace ECVET, identifikuje jejich pozitivní a negativní rysy a navrhnuje záměry v implementaci ECVET pro příští léta. 
4. 12. 2017 Šablona hodnoticího záznamu file Šablona hodnoticího záznamu (Personal Transcript)
4. 12. 2017 Šablona pro tvorbu JVU file Šablony pro tvorbu jednotky výsledků učení
28. 12. 2016 Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení pdf Cílem této příručky je usnadnit realizátorům projektů mobility, kteří ve svých projektech vytvářejí a používají jednotky výsledků učení, proceduru hodnocení, validace a uznávání výsledků učení. 
23. 11. 2016 ECVET pro zaměstnavatele – leták pdf Chcete zaměstnat absolventy a nejste si jisti, co umí?
25. 2. 2016 Report on the implementation of ECVET in the Czech Republic pdf Anglický překlad Zprávy o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu
25. 2. 2016 Zpráva o implementaci ECVET v ČR pdf Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu