Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

ECVET experti

Za propagaci a poradenství v oblasti využívání systému ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET.

Národní tým expertů ECVET:

 • Ing. Jaromír Coufalík, CSc.
 • Mgr. Martina Kaňáková, Národní pedagogický institut České republiky
 • Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • PhDr. Hana Slámová, Ph.D.
 • PhDr. Alena Tříšková, ČVUT
 • Mgr. Helena Slivková, Dům zahraniční spolupráce

Hlavní aktivity týmu expertů:

 • příprava informačních a propagačních materiálů
 • konzultační služby, podpora a poradenství cílovým skupinám
 • účast expertů na informačních seminářích a diseminačních akcích
 • školení hodnotitelů v oblasti problematiky ECVET
 • praktická doporučení pro vytváření jednotek výsledků učení (JVU)
 • průzkum mezi předkladateli projektů sledující výhody a /úskalí začleňování prvků ECVET
 • spolupráce s Koordinačním centrem pro ECVET a se zástupci evropských nástrojů pro mobilitu (např. EQF, Europass)
 • mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností

 

Dotazy pro experty zasílejte na: ecvet@dzs.cz