Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

FAQ

Co je to ECVET?

Zobrazit odpověď

Na čem je založen ECVET?

Zobrazit odpověď

Co se v systému ECVET rozumí pojmem kredit?

Zobrazit odpověď

Proč je užitečné využívat při vzdělávací mobilitě ECVET?

Zobrazit odpověď

Co jsou to výsledky učení?

Zobrazit odpověď

Jak je používání ECVET rozšířeno v České republice?

Zobrazit odpověď

Je potřeba používat v ECVET nějaké specifické dokumenty?

Zobrazit odpověď

Co je Memorandum o porozumění?

Zobrazit odpověď

Co je Smlouva o učení?

Zobrazit odpověď

Co je jednotka výsledků učení? (JVU, Unit of learning outcomes – ULO)

Zobrazit odpověď