04

30. 11. 2021

Proč je užitečné využívat při vzdělávací mobilitě ECVET?

Využívání  ECVET podporuje kvalitu stáží, protože umožňuje

-        přesnější stanovení relevantních výsledků učení,

-        lepší informovanost všech subjektů zapojených do realizace mobility, tedy i  účastníků,

-        zlepšit proceduru hodnocení a uznávání výsledků učení.