Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

FAQ

Jak vytvořit správný název jednotky výsledků učení?

Zobrazit odpověď

Kdo jednotku výsledků učení vypracovává?

Zobrazit odpověď

Kolik jednotek výsledků učení je třeba vypracovat?

Zobrazit odpověď

Je třeba výsledky učení dělit na znalosti, dovednosti a kompetence/míru samostatnosti a zodpovědnosti? 

Zobrazit odpověď

Jak se nově formulují kompetence účastníka mobility?

Zobrazit odpověď

Co je třeba dělat, pokud se skutečný odborný obsah stáže liší od odsouhlasené jednotky výsledků učení, která byla zpracovaná před odjezdem na stáž? 

Zobrazit odpověď

Lze jednotky výsledků učení používat opakovaně?

Zobrazit odpověď

Co je to hodnoticí záznam?

Zobrazit odpověď

Jaká má být při použití ECVET procedura hodnocení výsledků učení?

Zobrazit odpověď

Co jsou to kritéria hodnocení?

Zobrazit odpověď