06

30. 11. 2021

Je potřeba používat v ECVET nějaké specifické dokumenty?

Ano. Jde o tři specifické dokumenty, které  potvrzují vzájemnou důvěru zúčastněných organizací a podporují transparentnost mobility:

1) Memorandum o porozumění

2) Smlouva o učení

3) Jednotka výsledků učení