05

30. 11. 2021

Jak je používání ECVET rozšířeno v České republice?

ECVET u nás využívají téměř všichni realizátoři projektů mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus+, tj. zpravidla střední a vyšší odborné školy). Využívání prvků ECVET se však přenáší  už   i do  odborné praxe nebo odborného výcviku realizovaných na pracovištích zaměstnavatelů v ČR. Jde především o jasné vymezení a zpřesnění obsahu praktické přípravy prostřednictvím očekávaných výsledků učení, a to včetně využití vhodných

odborných způsobilostí ze souvisejících profesních kvalifikací NSK.  Méně se zatím používání ECVET u nás rozšířilo při dalším vzdělávání zaměstnanců v podnicích nebo při rekvalifikacích uchazečů o zaměstnání.