04

30. 11. 2021

Co jsou to výsledky učení?

Výsledky učení vyjadřují konkrétní  znalosti, dovednosti nebo míru samostatnosti a zodpovědnosti (kompetence), které by měl účastník získat na konci stáže nebo praxe. Jejich počet obecně nelze určit, závisí především na tom, jak dlouhá stáž je, jaký je její charakter nebo zaměření (zda se žáci učí zcela novým dovednostem, které si následně osvojí, nebo zda se jedná o obsluhu jednoduchého přístroje či zdokonalení v něčem, co již žáci znají), ale také na věku žáků a úrovni vstupních znalostí a dovedností i zručnosti, kterou mají. Formulují se nejčastěji pomocí činnostních sloves tak, aby činnosti, které popisují, byly měřitelné a hodnotitelné. Další informace viz šablona JVU na http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/  a přeložená publikace Definování, formulování a používání výsledků učení (Evropská příručka. Cedefop 2017) http://www.nuv.cz/eqavet/2-vysledky-uceni