07

30. 11. 2021

Co je Memorandum o porozumění?

Memorandum o porozumění (angl. Memorandum of Understanding) je dokument, který při mobilitě v odborném vzdělávání obvykle vypracovává vysílající organizace a podepisují jej statutární zástupci všech organizací podílejících se na vzdělávací mobilitě, a to před jejím uskutečněním. Vypracovává se na standardizovaném formuláři v jazyce srozumitelném všem zúčastněným organizacím. Formuláře Memoranda jsou k dispozici na http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/.Na těchto stránkách je také webinář s pokyny pro vyplnění formuláře.