09

30. 11. 2021

Co je jednotka výsledků učení? (JVU, Unit of learning outcomes – ULO)

Jednotka výsledků učení je dokument, ve kterém se uvádějí informace potřebné pro žádoucí průběh mobility, tedy zejména výsledky učení, které si má účastník osvojit. Jejich obsah by měl být v souladu se studovaným oborem vzdělání a může vycházet rovněž ze související profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací nebo reagovat na konkrétní potřeby trhu práce.

Doporučuje se, aby v jednotce výsledků učení byly uvedeny tyto údaje:

1) Název jednotky výsledků učení

2) Kód a název oboru vzdělání daného účastníka a ideálně také kód a název profesní kvalifikace z NSK, k níž se obsah mobility vztahuje (viz www.narodnikvalifikace.cz)

3) Úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF), k níž se výsledky učení v jednotce vztahují

4) Výčet očekávaných výsledků učení

5) Délka stáže, která se obvykle uvádí počtem dnů nebo hodin

 

Jednotka výsledků učení může být částí jedné či více kvalifikací.

 

Národní tým ECVET expertů vypracoval návrh šablony pro tvorbu JVU a návrh šablony hodnotícího záznamu k JVU. Oba tyto dokumenty jsou dostupné na adrese: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/.