03

30. 11. 2021

Co se v systému ECVET rozumí pojmem kredit?

Pojmem kredit se v systému ECVET označují výsledky učení, kterých učící se osoba při odborném vzdělávání dosáhla, které byly ohodnoceny a které se dají shromažďovat za účelem získání odborné kvalifikace.  Proto se tento pojem uplatňuje v případech, kdy se osoba vzdělává na různých místech v rámci formálního i neformálního odborného vzdělávání a kdy se dosažené výsledky učení uznávají a shromažďují.

Nejedná se o bodové ohodnocení, tak jak je známe např. z vysokých nebo vyšších odborných škol, ale o určitou přidanou hodnotu mobility. Některé země sice používají kreditové body i na úrovni sekundárního vzdělávání, avšak Česká republika mezi ně nepatří.