02

30. 11. 2021

Na čem je založen ECVET?

ECVET je založen na:

  1. výsledcích učení, které jsou definovány pomocí znalostí, dovedností a míry samostatnosti a zodpovědnosti účastníka mobility
  2. jednotkách výsledků učení, které jsou součástmi kvalifikací. Jednotky mohou být hodnoceny, validovány a uznávány.
  3. kreditu, tedy přidané hodnotě mobility, která vzniká shromažďováním ohodnocených výsledků učení.
  4. vzájemné důvěře a partnerství mezi zúčastněnými organizacemi.