01

30. 11. 2021

Co je to ECVET?

Evropský systém kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) je jeden z nástrojů na podporu rozvoje a kvality odborného vzdělávání v zemích Evropské unie. Tento systém usnadňuje těm, kteří se vzdělávají,  shromažďování, uznávání a přenos jejich ohodnocených výsledků učení se zřetelem k získání určité kvalifikace. ECVET se nejčastěji využívá při mobilitě v odborném vzdělávání (například v projektech mezinárodní mobility v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci praktického vyučování žáků středních a vyšších odborných škol realizovaného v podnicích), ale také v celoživotním vzdělávání.

Více informací o ECVET naleznete na http://www.dzs.cz/cz/ecvet  http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-ecvet/a