Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Filmy

Jak se vaří stáž

Podívejte se na nový videospot, který propaguje odborné stáže v zahraničí a systém ECVET. Ve videu si kromě ostřílených herců zahráli také skuteční učni (ze Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno-Vrapice). Natáčení se ujal kreativní tým Jana Látala. Video plánujeme sdílet nejen na sociálních sítích a seminářích, ale také v kinech.

JAK SE VAŘÍ STÁŽ - VIDEO

_________________________________________________

Se systémem ECVET za kvalitnějšími stážemi

Jaké byly první zkušenosti s realizací systému ECVET? Zhlédněte film.

SE SYSTÉMEM ECVET ZA KVALITNĚJŠÍMI STÁŽEMI - VIDEO

_______________________________________________________

Základní informace o systému ECVET - první film

ECVET - VIDEO