Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Filmy

ECVET Tutoriály

Nová třídílná série video tutoriálů ukazuje zájemcům o realizaci mezinárodních mobilit, jak stáže správně naplánovat.

Nová třídílná série video tutoriálů „Jak připravit odbornou zahraniční stáž“ vysvětluje zájemcům o realizaci mezinárodních mobilit v programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava, proč je pečlivé plánování stáže výhodné pro všechny zapojené a jak správně postupovat.

V prvním videu se diváci mimo jiné dozvědí, co je jednotka výsledků učení a jaký význam má při uznávání stáže po návratu žáka domů. Druhý díl prozradí, které nástroje plánování stáže usnadní a k čemu slouží hodnotící záznam. Poslední tutoriál se zaměřuje na správné nastavení jednotky výsledků učení.

Tutoriály jsou zpracované formou whiteboard kreslení. Na jejich tvorbě spolupracoval Dům zahraniční spolupráce (DZS) s chomutovskou firmou Animačka.

Podívejte se na všechny díly série:

1. díl:

2. díl:

3. díl:

 

Jak se vaří stáž

Podívejte se na nový videospot, který propaguje odborné stáže v zahraničí a systém ECVET. Ve videu si kromě ostřílených herců zahráli také skuteční učni (ze Středního odborného učiliště a Praktické školy Kladno-Vrapice). Natáčení se ujal kreativní tým Jana Látala. Video plánujeme sdílet nejen na sociálních sítích a seminářích, ale také v kinech.

JAK SE VAŘÍ STÁŽ - VIDEO

_________________________________________________

Se systémem ECVET za kvalitnějšími stážemi

Jaké byly první zkušenosti s realizací systému ECVET? Zhlédněte film.

SE SYSTÉMEM ECVET ZA KVALITNĚJŠÍMI STÁŽEMI - VIDEO

_______________________________________________________

Základní informace o systému ECVET - první film

ECVET - VIDEO