Citizenship Education at School in Europe – 2017

Publikováno: 7. 11. 2017

Se zvýšeným důrazem na hodnoty jako mír, rovnost a lidská práva se v mnoha evropských zemích v posledních letech dostává do popředí zájmu výchova k občanství. Co by měla výchova k občanství zahrnovat? Jak je vyučována? Jakým způsobem jsou v této oblasti vzdělávání hodnoceni studenti? Mohou být občanské dovednosti rozvíjeny mimo třídu? Jak jsou vzděláváni učitelé a jaké podpory se jim dostává? Těmito otázkami se zabývá nová studie Citizenship Education at School in Europe – 2017 (Výchova k občanství na školách v Evropě – 2017).

 Citizenship education - Cover 2017.jpg

Anglická verze publikace pdf.
Anglická verze příloh publikace v pdf.
Highlights v angličtině.