Tento web poskytuje informace k minulému období (2014-2020)

| Nové programové období najdete na webu DZS

Nové vydání Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe

Publikováno: 1. 12. 2020

Eurydice představuje nové Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2020: Overview of major reforms since 2015.
Zpráva za školní/akademický rok 2019/20 obsahuje více než 35 aktualizovaných strukturálních ukazatelů vývoje školské politiky v šesti tradičních oblastech:

  • vzdělávání a péče v raném dětství
  • osvojování základních kompetencí
  • předčasný odchod ze vzdělávání a odborné přípravy
  • vysokoškolské vzdělávání
  • zaměstnatelnost absolventů
  • mobilita ve vzdělávání.

Nadto poskytuje ještě krátký přehled hlavních reforem, které v těchto oblastech proběhly od začátku školního/akademického roku 2014/15.
Aktualizace strukturálních ukazatelů pro rok 2020 zahrnuje všechny členské státy EU, Spojené království, Bosnu a Hercegovinu, Island, Lichtenštejnsko, Černou Horu, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko a Turecko.

Structural_indicators_2020.png