Organizace školního a akademického roku 2018/19

Publikováno: 7. 9. 2018

Eurydice přináší v publikaci The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19 pravidelnou aktualizaci údajů o termínech zahájení a ukončení školního roku a rozložení doby prázdnin v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v evropských zemích. Publikace The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 informuje o rozdělení akademického roku 2018/19, tj. o jeho zahájení a o rozložení semestrů, prázdnin a zkouškových období, přičemž jsou brány v úvahu rozdíly mezi univerzitními a neuniverzitními studijními programy.

Veškeré informace jsou dostupné pro 38 evropských zemí.

 

Cover School Calendar_2018_19.jpg

 Cover Academic Calendar_2018_19.jpg